•  

10.1.2023 - Oznámenie o zmene názvu

S účinnosťou od 1. januára 2023 sa 

Centrum pedagogicko-psychologického  poradenstva  a prevencie,Ružová ulica 91/1, Levoča

mení na

Centrum poradenstva a    prevencie, 

Ružová ulica 91/1, Levoča


Rozhodnutie MŠVVaŠ SR s účinnosťou od 1.9.2022

4.8.2022

Ponuka voľných pracovných miest:

            - psychológ
            - sociálny pedagóg


12.07.2022     

Oznam o prevádzke a poskytovaní služieb CPPPaP v čase školských prázdnin. 


Oznam - uvolnenie opatrení COVID 19

Usmernenie k prijímaniu detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy na školský rok 2022/2023

K situácia na ukrajine 

MŠVVaŠ SR - pomoc, podpora a odporúčania v súčasnej napätej situácii na Ukrajine 

Aktuálny školský semafor (úplne znenie)UČÍME NA DIAĽKU


- pomoc pedagogickým a odborným zamestnancom, manažmentu a zriaďovateľom škôl,

- pomoc  žiakom, študentom a rodičom

- pomoc všetkým aktérom počas prerušenia 

vyučovania či prezenčnej výučby


                     
18.02.2015

     Zmena sídla CPPPaP v Levoči

Oznamujeme klientskej verejnosti, že CPPPaP v Levoči bolo dňom 19.02.2015 presťahované do nových priestorov
- budova Daňového úradu Levoča - prvé poschodie

CPPPaP
Ružová ulica 91/1

    

Sťahovanie CPPPaP Levoča
 
Oparava priestorov 

- prieskum trhu - nájom kancelárskych priestorov