•  
UČÍME NA DIAĽKU


- pomoc pedagogickým a odborným zamestnancom, manažmentu a zriaďovateľom škôl,

- pomoc  žiakom, študentom a rodičom

- pomoc všetkým aktérom počas prerušenia 

vyučovania či prezenčnej výučby


                     
18.02.2015

     Zmena sídla CPPPaP v Levoči

Oznamujeme klientskej verejnosti, že CPPPaP v Levoči bolo dňom 19.02.2015 presťahované do nových priestorov
- budova Daňového úradu Levoča - prvé poschodie

CPPPaP
Ružová ulica 91/1

    

Sťahovanie CPPPaP Levoča
 
Oparava priestorov 

- prieskum trhu - nájom kancelárskych priestorov