Kariérne poradenstvo

- je interaktívny proces, zameraný na pomoc jednotlivcom pri voľbe povolania a pri budovaní ďalšej kariéry.

Každý z nás ma talent, ktorý ho robí jedinečným. Je otázne či o ňom vie, či ho hľadá a rozvíja.
Každý z nás hľadá zmysluplný život - nech to nazývame akokoľvek. Nevieme si predstaviť zmysluplný život bez zmysluplnej práce.
Môže byť zmysluplná práca práca taká, ktorú neviem robiť dobré, ba priam svelé? 

Jim Collins vo svojej knihe „Good to great“ píše nasledovné:
Otázka neznie „Prečo robiť skvelé veci?“ otázka znie
„Aká práca vo mne prirodzene vyvoláva nutkanie robiť ju skvele?“

Želáme všetkým, aby našli ideálne povolanie a každé ráno sa zobúdzali s postojom:     Nielen musím, ale aj chcem.
                     Nielen povinnosť, ale aj zmysel a radosť  

DOD - ako prezrieť

DOD - učasť SŠ

Kam po ZŠ v Prešovskom kraji - materiál spracovaný pre šk.rok 2020/2021

Virtuálny deň otvorených dverí VŠ - pre Pešovský kraj :   12.1.2021       9.2.2021

 Kam po strednej      škole - október 2020

     


 

  Proforient - inštruktážne video


  Moje budúce povolanie      Pravidla      Plagát

        VÝSLEDKOVÁ LISTINA   šk.rok 2019/2020                   

Pre klientov

Terminovník