Kariérne poradenstvo

- je interaktívny proces, zameraný na pomoc jednotlivcom pri voľbe povolania a pri budovaní ďalšej kariéry.

Každý z nás ma talent, ktorý ho robí jedinečným. Je otázne či o ňom vie, či ho hľadá a rozvíja.
Každý z nás hľadá zmysluplný život - nech to nazývame akokoľvek. Nevieme si predstaviť zmysluplný život bez zmysluplnej práce.
Môže byť zmysluplná práca práca taká, ktorú neviem robiť dobré, ba priam svelé? 

Jim Collins vo svojej knihe „Good to great“ píše nasledovné:
Otázka neznie „Prečo robiť skvelé veci?“ otázka znie
„Aká práca vo mne prirodzene vyvoláva nutkanie robiť ju skvele?“

Želáme všetkým, aby našli ideálne povolanie a každé ráno sa zobúdzali s postojom:     Nielen musím, ale aj chcem.
                     Nielen povinnosť, ale aj zmysel a radosť