PaedDr. Alena Leščáková - riaditeľ

lescakova.alena@cpppple.sk

                                              tel: 0911 575799

Mgr. Zoltán Vereš - psychológ                             

veres.zoltan@cpppple.sk

                                tel: 0911 011639                  

Mgr. Karol Kristev - psychológ        

kristev.karol@cpppple.sk

                                tel: 0911 514711

Mgr. Terézia Chovanová - psychológ     

halkovicova.katarina@cpppple.sk

                               tel: 0911 492095

PaedDr. Alena Leščáková - špeciálny pedagóg, logopéd       

lescakova.alena@cpppple.sk

                               tel: 0911 489945

Mgr. Mária Cirbusová - logopéd       

                               tel: 0907 575626

Mgr. Silvia Džuganová- sociálny pedagóg        

dzuganova.silvia@cpppple.sk

                               tel: 0911 807049

 Ing. Mária Wantrubová - kariérový poradca, metodik pre výchovné poradenstvo a  profesijnú orientáciu      

wantrubova.maria@cpppple.sk

                               tel: 0911 636399         

      

Mgr. Jana Jakubcová - ekonómka 

jakubcova.jana@cpppple.sk

                                tel: 0911 717199  


CPPPaP

Ružová ulica 91/1

054 01 Levoča

cpppple@cpppple.sk

tel:+421-53-4511968