Pomoc, rady, návody a pracovné listy v  čase COVID-19


Pre rodičov:
Logopédia - rady pre rodičov

 Školská spôsobilosť - dôležité oblasti pri jej posudzovaní
Zápis do prvého ročníka - podľa usmernenia MŠVVaŠ SR
Budete mať prváka ?

Milí rodičia, dávame Vám do pozornosti zaujímavú stránku na precvičenie základných matematických operácií. Cvičenia sú vhodné aj pre žiakov s dyskalkúliou. Kliknite  TU

Pre učiteľovPre žiakov


Pre študentov

Kariérové poradenstvo

Kam po strednej - časopis pre maturantov                                                      

www.virtualnydenotvorenychdveri.sk  
-  plne funkčná stránka z Virtuálneho DOD konaného dňa 27.04.2020
obsahuje  profily a videá jednotlivých fakúlt a vysokých škôl.
Sú tam aktuálne dátumy a potrebné informácie

https://www.facebook.com/groups/826509744425857/
- komunikačný link - spolupráca  80 fakult a univerzit, kde môžu študenti 
vo facebookovej skupine neustále klásť otázky a bude im na ne odpovedané