Usmernenia v čase COVID-19

šk.rok: 2020/2021 • Metodické usmernenie k návratu do škôl (19.4.2021)
 • Rozhodnutie ministra s účinnosťou od 19.4.2021
 • Rozhodnutie ministra z 8.4. 2021 s účinnosťou od 12.4.2021
 • Rozhodnutie ministra o termínoch a organizácii intermej časti maturitnej skúšky - 2020/2021
 • Príloha k rozhodnutiu 
 • Rozhodnutie ministra o termínoch a organizácii záverečnej skúšky, absolventskej skúšky , záverečnej pomaturitnej skúšky a celkového zhodnotenia manuálnych zručností  - 2020/2021
 • Príloha k rozhodnutiu
 • Rozhodnutie ministra o termínoch a organizácii opravných skúšok
 • Zmena rozhodnutia mi istra z 2.3.2021
 • Usmernenie k používaniu používania rúšok a respirátorov v školách s účinnosťou od 15.3.2021
 • Rozhodnutie ministra z 2.3.2021 s účinnosťou od 8. 3. 2021
 • Návrat do škôl k 8.3.2021
 • Rozhodnutie ministra s účinnosťou od 8. 2. 2021
 • Rozhodnutie ministra z 26. 1. 2021
 • Usmernenie pre školy k vydávaniu výpisov hodnotenia za 1. polrok šk. roka 2020/2021
 • Rozhodnutie ministra z 8. 1. 2021 s účinnosťou od 11. 1. 2021
 • Rozhodnutie ministra zo 4. 1. 2021
 • Rozhodnutie ministra z 11. 12. 2020
 • Usmernenie k činnosti materských škôl, základných škôl a stredných škôl počas vianočného obdobia (11. 12. 2020)
 • Usmernenie k priebežnému hodnoteniu a celkovému hodnoteniu v školskom roku 2020/2021 (9. 12. 2020)
 • Rozhodnutie ministra zo 4. 12. 2020 s účinnosťou od 7. 12. 2020
 • Rozhodnutie ministra z 12. 11. 2020 s účinnosťou od 16. 11. 2020
 • Vyplácanie štipendia v prvom polroku školského roka 2020/2021
 • Usmernenie k opatreniam vyplývajúcim z celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“ (aktualizované 8. 11. 2020)
 • Usmernenie k opatreniam vyplývajúcim z celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“ (1. 11. 2020)
 • Rozhodnutie ministra 2. 11. 2020
 • Rozhodnutie ministra o opatreniach pre školy (23. 10. 2020)
 • Usmernenie k postupu škôl a školských zariadení pri realizácií výchovno vzdelávacieho procesu počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením Covid-19


 • Pomocný prehľadný materiál pre rodičov

  Školská spôsobilosť

  Zápis do prvého ročníka ZŠ